BAD KIDS hip hop deju grupa uzstājoties:

Jūrmalas Lielajā Popielā 2012

2011.gada noslēguma labdarības akcijā

Rīgas Valsts Vācu Ģimnāzijas Aerobikas festivālā 2012